top of page

grønt kort

Her kommer en innføring i grønt kort. 

For å kunne starte utvidet klubbstevne eller høyere kreves det at rytter har grønt kort.

1. RIDEKLUBBEN
For å kunne gå kurs må du være medlem av en klubb og ha profil på Min Idrett. 
Alle kurs du gjennomfører blir registrert i din Idretts-CV. 

Alle kursene du har tatt må være registrert på deg (ikke på foreldre!).

2. FORELDRE/FORESATTE
Barn til og med 16 år må ha med seg foreldre/ansvarlig person på kurs. Dette gjelder også i gjennomføringen av de digitale kursene.

3. MIN IDRETT
Opprett profil på Min Idrett som er knyttet til rideklubben. Barn under 16 år må opprette egen profil (i tillegg til foreldre/foresatte). Pass på å være logget på barnets profil ved gjennomføring av kurs!

4. FORKURS

Nå er du klar til å ta to forkurs. Disse tar for seg reglement - KR1 (Del 1) og Sikkerhet og hestekunnskap (Del 2).

Begge disse forkursene registreres automatisk i Min Idrett på din profil.

5. HOVEDKURS

Nå er du klar for å ta hovedkurset. Dette gjøres med en kursholder. 
Kurset varer i 2 timer og kan gjøres digitalt eller gjennom samling/møte.

Det vises film om praksis i stall, diskuteres ønskede tema og du kan stille spørsmål.

Kurset registreres automatisk i Min Idrett på din profil.
SRHL prøver å avholde ett hovedkurs hvert år. 

 

6. RIDE- og KJØREDEL
SRHL har en ridelærer tilknyttet klubben som kan holde ridedelen. 

Kontakt grønt kort ansvarlig i klubben ved spørsmål (Kontakt oss).

7. GODKJENT GRØNT KORT

Når alt er klart så sender du inn din idretts-CV til srhlhest@gmail.com.

Gi også beskjed om det ønskes rytterlisens (grunnlisens eller hovedlisens) og med eller uten forsikring.

bottom of page